Spring naar content

Julie Janssens

Julie heeft zingt sinds in Sing Out Brussels! en produceert regelmatig audiovisuele content voor het koor. Als queer artiest en activist streeft Julie ernaar genderstereotypen af te breken en een meer inclusieve wereld op te bouwen. Julie’s talent voor logistiek en professionele ervaring zullen een troef zijn als onderdeel van het team dat het festival organiseert.