Spring naar content

Zijn de locaties toegankelijk?

Cirque Royal, La Madeleine, Auditorium 490 en C12 zijn volledig toegankelijk voor mensen met een handicap. Bozar staat op de monumentenlijst. Er zijn enkele verbeteringen aangebracht om de toegang te vergemakkelijken, maar sommige ruimtes zijn alleen toegankelijk via trappen. We bereiden momenteel een gedetailleerd informatieblad voor elke locatie voor om je precieze informatie te geven. Als je minder mobiel bent, zorgen we ervoor dat het concert van je koor in een volledig toegankelijke ruimte plaatsvindt. Ons team van vrijwilligers kan je ook helpen tijdens het festival en het je gemakkelijker maken om van de ene zaal naar de andere te gaan.